ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ม.1 บ้านในดอน ตำบลนาทราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่ส่งกลิ่นเหม็น กิจกรรมบริการประกอบด้วย ตรวจรักษาผู้ป่วย การประเมินสุขภาพจิต การให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลังน้ำท่วม การเยี่ยมบ้าน และการแจกคลอรีน ...ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเป็นผิวหนัง

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ เมริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุม

 5 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สปสช. บมจ. อสมท. โดย ช่อง 9 MCOT HD จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับจิตอาสา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก กทม.และหน่วยงานในพื้นที่ ณ บริเวณห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การประเมินความสุข การให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคหลังน้ำท่วม มีผู้รับบริการ จำนวน 260 คน ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 3 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.สนทรรศ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม, ทีมป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา, กลุ่มงานสุขศึกษา, รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด, รพ.สต. บ้านปลายท่า,แกนนำชุมชนและภาคประชาชน (อสม.) ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยการตรวจคัดกรองโรคฉี่หนู,เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาคลอรีนตกค้่าง และ Coliform bacteria เนื่องมาจากผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและกองขยะในพื้นที่และมีการตรวจสุขภาพให้ความรู้ เรื่องโรคและภัยที่เกิดจากน้ำท่วมและหลังน้ำลด ได้สนับสนุนคลอรีน ทรายกำจัดลูกน้ำ โลชั่นทากันยุงและเอกสารแผ่นพับ มีประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ต.นาเคียน และต.นาทราย อ.เมือง ได้รับบริการในครั้งนี้ 120 คน

 ทีมสหวิชาชีพ และนศพ.ชั้นปีที่6 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดยพญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ พร้อมทีมภาคีได้แก่รพ.สต.บ้านพังสิงห์ ทีมองค์กรท้องถิ่นตำบลท่าเรือ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมบูรณาการกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ณ ตำบลท่าเรือ บ่ายวันนี้ 26 มกราคม 2560

 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ., นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้าศูนย์คุณภาพ และทีมนำด้านคุณภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมสำรวจภายในรพ. เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ทบทวนการใช้เครื่องมือคุณภาพ การเตรียมตัวสำหรับเยี่ยมสำรวจภายใน (วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560)

 วันที่ 23 มกราคม 2560 ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รพ.มหาราชนครศรีฯ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพอ.สว. จำนวน 2 ราย ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง เพื่อประเมินความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจในการเข้ารับการรักษาตัวต่อเนื่องในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (16 มกราคม 2560) อีกทั้งเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกอีก 1 ราย ที่ได้รับการตรวจกับหน่วยแพทย์พอ.สว. และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

 วันที่ 20 มกราคม 2560ทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ และกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก นำโดย พญ.ปราณปวีร์ โรจน์เจริญงาม พญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ พร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จับมือกับ รพ.สต.ป่ายาง ร่วมบูรณาการวันดีย์เดย์ "รับขวัญคืนสุข เปลี่ยนทุกข์เป็นพลัง" จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มอสม. ตามนโยบาย 3 เก็บ, ให้ความรู้เรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และเยี่ยมผู้ป่วยโรคทางกระดูกติดเตียงที่บ้าน และร่วมกันทำ Big Cleaning Day ในชุมชนป่ายาง

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีสตมวาร ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทนน้อมดวงจิตอุทิศมวลกุศลผลบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในทุกๆ บุญกิริยานั้นจงสำเร็จตามกุศลศรัทธาจงรักภักดี ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560

 "สาธารณสุขห่วงใยโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม" 17 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์สนทรรศ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมทีมป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา, กลุ่มงานสุขศึกษา ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ท่าซัก ต.ปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ 6 แห่ง ภาคประชาชน (อสม.) และแกนนำชุมชน ได้สำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมโรคในภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมกับชุมชน เยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ได้สนัีับสนุนผงปูนคลอรีน ทรายกำจัดลูกน้ำ โลชั่นกันยุง และเวชภัณฑ์ป้องกันการรักษาโรค เอกสารแผ่นพับ รวมผู้รับบริการ 350 ครัวเรือน ขอขอบคุณทีมงานและภาคประชาชนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 18 มกราคม 2560

 ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯมาทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน พร้อมด้วยหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ รพ.ปากพนังณ ณ วัดมหิสสราราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

 13 มกราคม 60 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมรพสต.ป่ายาง ร่วมดูแล เยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านหลังประสบภัยน้ำท่วมตำบลท่างิ้ว แบ่งเป็น 2 ทีม ทีม 1 .เคสซับซ้อนเยี่ยมโดยรพ.มหาราช 4 ราย ทีม 2 เคสติดเตียงไม่ซับซ้อน 5 ราย

 รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพ.พุทธโสธร, รพ.พนมสารคาม, รพ.บางคล้า, รพ.บ้านโพธิ์ ให้บริการ ณ วัดศรีมงคล ม.8 ต.ปากพูน มอบยาชุดประสบภัยน้ำท่วม 172 ชุด ผู้มารับบริการตรวจรักษา 138 ราย วันที่ 13 มกราคม 2560

 พญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ติดตามขบวนผู้แทนพระองค์ฯ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก พร้อมมอบยาชุดผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ รร.วัดบางหลวง ม.3 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th