ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 เช้าวันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 (05.30น.)โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ถนนพุทธภูมิ

 นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คุณจิราภรณ์ อุ่นเสียม อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านปากพญา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยม เสริมพลังและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการปฏิบัติหน้าที่ในดูแลประชาชน(19 ธค.61)

 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยมีนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ และนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำคณะแพทย์ ทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษา ถอนฟัน ตรวจตา แนะนำอาชีพเสริมให้กับประชาชน ณ วัดมะม่วงปลายแขน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีฯ

 18 ธค.61 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 150,000 บาท จากคณะผู้ร่วมบุญพระพุทธสิหิงค์ 2561 นำมอบโดย เภสัชกร ปิยพงศ์ สุทธิภักดิ์ และท่านเจ้าคุณไมตรี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาง รพ.ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับทีม รพ.สต.ไชยมนตรี เยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ประะสบอุทกภัย ต.ไชยมนตรี อ.เมือง (17 ธันวาคม 2561)

 บ่ายวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับทีม รพ.สต.บ้านหนองบัว เยี่ยมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองพร้อมมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านวังรัก ต.ไชยมนตรี

 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงเยี่ยมพื้นที่มอบเครื่องยังชีพประชาชนในเขตอำเภอเมืองที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

 ขอขอบคุณแทนชาวนครศรีธรรมราช กองทัพบกช่วยประชาชน ลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอย่างปลอดภัย

 บ่ายวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 พญ.ดลพร เขึยวบรรจง รองประธาน Service Plan สาขา Palliative Care รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมทีมสหวิชาชีพ ประสานการเยี่ยมให้บริการสุขภาพที่บ้าน กับทีมรพ.สต.บ้านบางกระบือ ต.ท่าไร่ ทีมอสม. ในการดูแลผู้ป่วย End of Life พร้อมทั้งตรวจสุขภาพผู้ป่วย ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ญาติผู้ป่วย ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากคุณรัตนา ปุรณะชัยคีรี จำนวนเงิน 500,000 บาท และทางรพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสด้วย 13 ธค.61

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังนโยบาย และชี้แจงสรุปแนวทางปฏิบัติของทีมนำระบบงานสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (11 ธันวาคม 2561)

 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้เดินรณรงค์ การใช้ป้ายชื่อระบุตัวผู้ปฎิบัติงานขณะปฎิบัติงานงาน และ ก่อนให้บริการผู้ป่วยให้ใช้คำถาม3คำ ภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในกิจกรรมคุณภาพ "รณรงค์ป้ายชื่อ+3คำ" เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบาล

 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณะประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 โดยร่วมมือกันทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล

 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ พุทธศาสนิกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธี จากนั้นเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดรัชสมัยพระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ครอบครัวคุณรุ่งโรจน์ แซ่อึ่ง(ศุภกิตติวงศ์) บริจาคพัดลมให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้กับหอผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นตัวแทน รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( ๔ ธันวาคม 2561 )


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th