ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11, นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศ นำคณะติดตามผลตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ, นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสง นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณสมจินต์ จ่างทอง บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบสร้างตึกสำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหาร รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และจิตอาสา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

 เย็นวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแรงกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการกวาดลานวัด ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ณ ลานทรายหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ 2515" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อไป โดยรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นแม่ข่ายด้านการดูแลทารกแรกเกิดในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากรจากเขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดให้มีการนำเสนอผลงานทั้ง Oral presentation และ Poster presentation เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัย ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดมหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2560 "สูติ-นรีเวช ทันสมัย มิติใหม่ เพื่อชาวนคร" และในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้เปิดมหกรมวิชาการ โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากวิทยากร มีการนำเสนอผลงานทั้งด้านคุณภาพและวิชาการ การพัฒนาของหน่วยงาน ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆมพร

 เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ นำทีมโดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะเจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสุขภาพบ้านม่วง

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม 9 กิจกรรม 9 ความดีเพี่อพ่อ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรณรงค์กิจกรรม 5ส.ในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล วันที่ 24 มิถุนายน 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ 64 ปี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ณ ลานสุขภาพบ้านม่วง วันที่ 24 มิถุนายน 2560

 เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหารรพ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณรพ. เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ 64 ปี ของโรงพยาบาล

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณาจารย์ มีการตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ยังจัดให้มีการมอบเสื้อกาวน์ การเจิมหนังสือเรียน และพิธีผูกข้อมือแสดงความรักและเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ 22 มิถุนายน 2560

 เช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ IC Alert & Integration เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเข้าใจถึงหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเครือข่ายงาน IC ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดรายการทีวีถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT การเสวนา "แก้กฎหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร" ให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับชม ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 21 มิถุนายน 2560

 เช้าวันนี้ (20 มิถุนายน 2560) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th