ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ขออนุโมทนาบุญกับชาวนครศรีธรรมราช ที่ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ กับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันมหิดล ขออนุโมทนาบุญมา ณโอกาสนี้อีกครั้ง

 เปิดให้บริการแล้วคะ..คลินิกออสโตมีและแผล..ที่ตึกผู้ป่วยนอก หมายเลข 44 วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคลินิกออสโตมีและแผล ด้วยเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในด้านศัลยกรรม เพื่อให้บริการดูแล รักษา ผู้ป่วยผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่น ที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก พร้อมให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม มอบรางวัลเรียนดีจากกลุ่มงาน

 วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะนิเทศงานจากสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมสำรวจและนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน

 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “เดือนรณรงค์การล้างมือ : มอบความปลอดภัยให้ผู้ป่วย ด้วยมือที่สะอาด” โดย นพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด นพ.พีระพัชร ไทยสยาม กล่าวรายงานถึงความสำคัญของโครงการ และมอบวุฒิบัตรการจัดบอร์ดรณรงค์การล้างมือดีเด่น กิจกรรมการแสดงบนเวที ชุด รณรงค์การล้างมือ จากตัวแทนหอผู้ป่วย

 ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว คุณ เอม สิงหโกวินท์ (นาคะ) ในนามทายาท คุณประสงค์ คุณจู สิงหโกวินท์ บริจาคเงินจำนวน 1,010,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเจษฎา คุณนพรัตน์ หงสุชน และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาการ Service Plan โรคหัวใจ เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิงรุก พัฒนาศํกยภาพแกนนำเครือข่ายชุมชน : รณรงค์คัดกรอง ป้องกัน และดูแลต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 30 สิงหาคม 2560

 เช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่อง รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) สำคัญอย่างไร เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำหัตถการรังสีร่วมรักษา เพื่อลดการบาดเจ็บ ลดค่าใช้จ่าย และจำนวนวันนอน ณ ห้องประชุมกรุงชิง

 คุณกิมกี ชัยนิวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างตึกพิเศษ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ ทันตแพทย์หญิงกัลยาณี พูนภักดี บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่ออุทิศให้ นายมานะ บูรณเกียรติศักดิ์ โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย และนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องดีดี..ที่มหาราช" โดยมี นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายทอดผลงานคุณภาพทั้งด้านบริการ บุคลากรของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานวิชาชีพ เกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์อันมีคุณค่าฝากไว้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้พัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 15 สิงหาคม 2560

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทองพุ่มเงิน) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจในภูมิภาคในโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย" เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเยี่ยมบ้าน, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่ต้องได้รับการฉายรังสีรักษา ในระบบ Home Health Care ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th