ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะพยาบาลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จสต.ประสิทธิ์ ชาวสวนเจริญ ผู้บริจาคดวงตา ที่วัดคูพาย วันที่ 24 ตุลาคม 2560

 คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จัดกิจกรรม เชิดชูความดี คุณค่าวิชาชีพพยาบาล โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการธนาคารความดี และนางกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลต้นแบบทางจริยธรรม เพื่อให้เห็นแบบอย่างทางจริยธรรม คือ การเป็นคนดี มีพฤติกรรมจริยธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในองค์กรในการสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง วันที่ 20 ตุลาคม 2560

 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น การใช้ AED และมีการมีประเมินผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นพ.วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด

 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ : นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมประดับดาวเรืองบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับดวงตาจากผู้บริจาค ส่งศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนขอบคุณ และอนุโมทนาบุญขอให้กุศลบุญที่ผู้บริจาคได้กระทำครั้งนี้ ส่งผลให้ได้เกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ สาธุ

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาลิกา จึงไพศาล และคณะ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวรับมอบแสดงความขอบคุณ ขออนุโมทนา สาธุ กับผู้บริจาคดวงตานับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปขออนุโมทนาบุญในคครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ หจก.ศิวกรกระจกรถยนต์ (สำนักงานใหญ่) และบริษัทดอนเมืองเซฟตี้กลาสจำกัด บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับตึกผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพวงรัตน์ รัตนพฤกษ์ขจร และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุธา คุณจารึก ปานิตย์เศรษฐ์ และคณะ บริจาคเครื่องอุ่นเลือด ผ้าห่มไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาลิกา ตระกูลเมฆี และเพื่อนๆกลุ่มท่าวัง บริจาคเตียงผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความยินดี ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

 ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมประดับดอกดาวเรืองหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "สานสัมพันธ์น้องพี่ ณ ถิ่นนี้มหาราชฯ" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 37 ท่าน โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกในนามโรงพยาบาล เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านได้เสียสละ้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลฯ และประเทศชาติมาตลอดชีวิตราชการ ณ โรงแรมทวินโลตัส


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th