ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ - นายเชาว์ นางเพ็ญศรี เลาหอารีดิลก และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท - นางสุมาศ ลีดำรงวัฒนากุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างตึกพิเศษ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีเมืองนคร ขอเป็นตัวแทนชาวนครศรีธรรมราช มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ทางโรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านรังสีรักษาเป็นจำนวนเงิน 155 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้รับบริการที่รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมคุณจิมมี่ ชวาลา ระหว่างการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วคะ

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และทีมผู้บริหารตรวจสอบพื้นที่บริเวณด้านหน้ารพ. และแนวกำแพงริมคลองคูพาย เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม รพ. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานองค์กฐิน ถวายผ้ากฐินสามัคคีและเครื่องบริวารกฐินเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม พร้อมจตุปัจจัย ณ วัดโคกธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 วันนี้ 2 พย.2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินสมทบทุนสร้างตึกพิเศษครุภัฑฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณจักรพรรดิ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส และคณะผู้บริหาร จำนวน 46,847 บาท ทางโรงพยาบาลมหาราชฯ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

 วันที่ 28 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมโดย พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล และ คุณกัลยา มณีโชติ ชี้แจงรายละเอียดและเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าทำงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หลังจากจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณธาดา จุลเจิม จำนวน 100,000 บาท และคณธนิภัทร์ จุลเจิม จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตค.60 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขอขอบคุณ คุณแม่ศุภลักษณ์ เค็งสม และครอบครัว ได้บริจาคพัดลม จำนวน 13 ตัว ให้กับตึกพิเศษ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี คุณกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2560

 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รุดเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยจิตอาสา ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สนามหน้าเมืองในวันที่ 26 ตค.2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ วันที่ 27 ตค.2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมือง วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ในการดูแลประชาชนที่ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมือง วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ได้รับมอบเงินบริจาค สำหรับซื้อเตียงผู้ป่วยในตึกพิเศษ จากร้านสมนึกกลการ จำนวน 25,000 บาท, หจก.ห้างทองแสงดี จำนวน 25,000 บาท , และคุณสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล บ.ช. เกษตรรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 25,000 บาท จึงขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และทีมผู้บริหารตรวจสอบพื้นที่รพ.และแนวกำแพงริมคลองคูพาย เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมรพ.

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหาร ประชุม VDO Conference ร่วมกับส่วนกลาง ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th