ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวรับมอบแสดงความขอบคุณ ขออนุโมทนา สาธุ กับผู้บริจาคดวงตานับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปขออนุโมทนาบุญในคครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ หจก.ศิวกรกระจกรถยนต์ (สำนักงานใหญ่) และบริษัทดอนเมืองเซฟตี้กลาสจำกัด บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับตึกผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพวงรัตน์ รัตนพฤกษ์ขจร และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุธา คุณจารึก ปานิตย์เศรษฐ์ และคณะ บริจาคเครื่องอุ่นเลือด ผ้าห่มไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาลิกา ตระกูลเมฆี และเพื่อนๆกลุ่มท่าวัง บริจาคเตียงผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความยินดี ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

 ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมประดับดอกดาวเรืองหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "สานสัมพันธ์น้องพี่ ณ ถิ่นนี้มหาราชฯ" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 37 ท่าน โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกในนามโรงพยาบาล เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านได้เสียสละ้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลฯ และประเทศชาติมาตลอดชีวิตราชการ ณ โรงแรมทวินโลตัส

 คณะกรรมการจัดการการเรียนรู้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากรุ่นพี่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 28 กันยายน 2560

 วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันพระบรมราชชนก ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. คณะผู้บริหาร,กลุ่มงานทันตกรรม และผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สาขาสุขภาพช่องปาก ณ ห้องประชุมกรุงชิง

 ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่ง Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล วันมหิดล ครั้งที่ ๑ จัดแบ่งประเภทการเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม. และ FUN RUN ผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน

 ทีมผู้บริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมงานร้อยใจ สานใยรัก กลุ่มการพยาบาล แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ อดทน ทุ่มเททั้งกายใจ เพื่อประชาชน และองค์กร ด้วยคุณความดีที่ท่านได้สั่งสม ขอดลบันดาลให้มีความสุข ความเจริญ วันที่ 22 กันยายน 2560

 เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช พร้อมใจนำพวงมาลา ถวายสักการะและรำลึกถึงพระคุณ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณสุดใจ เมืองทอง บริษัทภัทรพาราวูด จำกัด มอบเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องปั๊มนม ผ้าห่อตัวทารก ให้กับตึกหลังคลอด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มการพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง วันที่ 21 กันยายน 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th