ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 12 ธันวาคม 2560 ธนาคารธนชาต มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 8 ธัััััันวาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ออกหน่วยร่วมกับ รพ.สต.บ้านช้าง ดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการรักษาพยาบาลประชาชนที่ประสบอุทกภัย มอบยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า พร้อมแจกอาหาร จำนวน 200 ชุด ร่วมกับทีม รพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการ ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.วัดมุขธารา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย และมีอาการซับซ้อน จำนวน 4 ราย

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่าย พร้อมกับยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูง ไม่สามารถออกจากบ้านได้

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ิี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับรพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันเฝ้าระวังและคอยเสริมแนวกำแพงในค่ำคืนนี้ โดยมี นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร สำรวจความพร้อมของแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณหน้าประตูหน้าโรงพยาบาลอย่างแข็งขัน เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาล

 วันที่ 1-6 ธันวาคม 2560 การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในภาวะน้ำท่วมเขตเมือง -มีปัญหาซับซ้อนเยี่ยมโดยทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช -อาการไม่ซับซ้อน เยี่ยมโดย รพ.สต. รวม ติดเตียง 13 ราย ติดบ้าน 32 ราย (ต่างอำเภอช่วยเหลือเป็นศูนย์ประสานการดูแล)

 ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับโรคที่มากับน้ำท่วม พื้นที่ตำบลท่าเรือ และบ้านหัวตรุด ตำบลปากนคร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพังสิงห์ และรพ.สต.โคกข่อย จ่ายยาจำนวน 250 ชุด วันที่ 6 ธันวาคม 2560

 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราช และ รพ.สต.โคกข่อย ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านคันธง หมู่ที่ 2, 3, 4 ต.ปากนคร พร้อมจ่ายยาสามัญ ประจำบ้าน 200 ชุด และให้คำแนะนำการป้องกันโรคที่เกิดหลังน้ำท่วม

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และผู้รับผิดชอบ ผู้รายงานตัวชี้วัด ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกรุงชิง

 ขออนุโมทนาบุญกับ บริษัทสุพรีม เอสเตท จำกัด บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 170,000 บาท ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คุณทวนศักดิ์ คงคาไหว ผู้จัดการบริษัทเอ็นทีเอ็น แบริ่ง ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560" เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจมีความรู้ในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ และเสียชีวิต ในกิจกรรมประกอบด้วยตรวจคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรค การวัดดรรชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลในเลือด ให้คำปรึกษาปัจจัยเสี่ยงเรื่องโรค สัญญาณเตือน และการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วทันเวลา ลดการสูญเสียชีวิตและคววามพิการ ณ บริเวณลานหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th