ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณธาดา จุลเจิม จำนวน 100,000 บาท และคณธนิภัทร์ จุลเจิม จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตค.60 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ขอขอบคุณ คุณแม่ศุภลักษณ์ เค็งสม และครอบครัว ได้บริจาคพัดลม จำนวน 13 ตัว ให้กับตึกพิเศษ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี คุณกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2560

 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รุดเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยจิตอาสา ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สนามหน้าเมืองในวันที่ 26 ตค.2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ วันที่ 27 ตค.2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมือง วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ในการดูแลประชาชนที่ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมือง วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ได้รับมอบเงินบริจาค สำหรับซื้อเตียงผู้ป่วยในตึกพิเศษ จากร้านสมนึกกลการ จำนวน 25,000 บาท, หจก.ห้างทองแสงดี จำนวน 25,000 บาท , และคุณสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล บ.ช. เกษตรรุ่งเรือง จำกัด จำนวน 25,000 บาท จึงขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และทีมผู้บริหารตรวจสอบพื้นที่รพ.และแนวกำแพงริมคลองคูพาย เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมรพ.

 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหาร ประชุม VDO Conference ร่วมกับส่วนกลาง ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะพยาบาลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จสต.ประสิทธิ์ ชาวสวนเจริญ ผู้บริจาคดวงตา ที่วัดคูพาย วันที่ 24 ตุลาคม 2560

 คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จัดกิจกรรม เชิดชูความดี คุณค่าวิชาชีพพยาบาล โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการธนาคารความดี และนางกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลต้นแบบทางจริยธรรม เพื่อให้เห็นแบบอย่างทางจริยธรรม คือ การเป็นคนดี มีพฤติกรรมจริยธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในองค์กรในการสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง วันที่ 20 ตุลาคม 2560

 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น การใช้ AED และมีการมีประเมินผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นพ.วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด

 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ : นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมประดับดาวเรืองบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับดวงตาจากผู้บริจาค ส่งศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนขอบคุณ และอนุโมทนาบุญขอให้กุศลบุญที่ผู้บริจาคได้กระทำครั้งนี้ ส่งผลให้ได้เกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ สาธุ

 ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาลิกา จึงไพศาล และคณะ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th