ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 10 มกราคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส นายแพทย์บัญชา ค้าของ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย

 วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร เข้าเยี่ยมคารวะ นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอน และรับฟังโอวาทเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป

 9 มค.2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 คุณสุรีย์ เอื้อประยูรวงศ์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าลัคกี้ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

 วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้เข้าพบคุณสมจินต์ ไทยสุริยันต์ เจ้าของศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอน นครศรีธรรมราช เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป (9 มค.61)

 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 การฝึกอบมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในหัวข้อเรื่อง "การเกิดโรค และการประยุกต์ระบาดวิทยา เพื่อป้องกันควบคุมโรค" โดยให้มีการนำเสนอรายงานของแต่ละกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 การฝึกอบมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายพิเศษ "การบริหารการเงิน-การคลัง ในโรงพยาบาล" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เข้มข้นกับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย พบกับการบรรยายพิเศษ "ภาวะผู้นำ , การบริหารเชิงกลยุทธ์" โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรรมราช

 วันที่ 5 มกราคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามสัญญาจ้าง สร้างอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยคุณจรินทร์ ปัญจคุณาธร ห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช บริจาค อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 30 ล้านบาท ร่วมกับ คุณจิมมี่ ชวาลา บริจาคสมทบทุน 10 ล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโดยการฉายแสงอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากร เครื่องมือ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งคะ

 ดีเดย์..รับปีใหม่ ไม่ต้องทำบัตร หรือรอเวชระเบียน เพียงนำบัตรประชาชนมา และรอหน้าห้องตรวจ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการเปิดให้บริการในระบบ Smart Hospital ที่เริ่มโครงการนำร่องที่คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.mnst.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประสัมพันธ์ โทร 075 340-250

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้พรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครรีธรรมราช ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ประสบความสุข สมหวัง ความเจริญ ตลอดไป

 นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 จาก อ.ดร.นพ. ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณจิมมี่ ชวาลา (วันที่ 3 มกราคม 2561)

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณอุ่นจิตต์ เจริญโต (วันที่ 3 มกราคม 2561)

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณวิทยา แก้วภราดัย (วันที่ 3 มกราคม 2561)

 หลังจากพัฒนาวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ทีมจิตอาสาฯ ได้เข้านมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ ขอพรและมอบถังขยะ จำนวน 10 ถัง เพื่อช่วยลดภาระของทางวัด นับเป็นอานิสสงค์แก่ผู้จิตอาสาทำให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สาธุ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th