ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และจิตอาสาทุกท่าน ที่ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันจัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ ผู้ประสบภัยพายุปาบึก

 วันที่ 5 มกราคม 2562 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุม VDO conference เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อติดตามประเมินความเสียหายและผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" และเข้าร่วมประชุมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์พายุปาบึก โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

 วันที่ 5 มกราคม 2562 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจประเมินความเสียหายผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และติดตามความพร้อมของบริเวณแก้มลิง และแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในกรณีน้ำป่าไหลหลาก

 วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีฯ นำทีมคณะแพทย์ สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ออกหน่วยแพทย์ตรวจร่างกายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้อพยพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเผชิญพายุโซนร้อน "ปาบึก" ซึ่งมีประชาชนมาอาศัย 1,500 คน

 บรรยากาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ท่ามกลางพายุโซนร้อน "ปาบึก" นายแพทย์ทรงเกียรติ เล๋็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ตรวจเยี่ยมจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำรวจความเสียหาย และแก้ไขปัญหาจัดแบ่งโซนผู้ป่วยรอกลับบ้าน พร้อมทั้งห่อข้าวกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้อพยพชั่วคราวภายในรพ. (4 มกราคม 2562)

 วันที่ 4 มกราคม 2562 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในการเตรียมความพร้อมด้านแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลประชาชน สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งย้ายผู้ป่วยติดเตียงมายังจุดปลอดภัย เตรียมระบบติดต่อสื่อสาร ศูนย์รับแจ้งเหตุให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศร๊ธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากร พร้อมครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งแนวทางรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายในเช้าวันนี้ (3 มค.62)

 เช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดเฝ้าระวัง เทศบาล อบต.ช้างซ้าย,อบต.ท้ายสำเภา, ศูนย์จราจร สภ.พระพรหม เทศบาลนาสาร จ.นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ทีมจักรยานอ้อมค่ายวชิราวุธ ได้บริจาคที่นอนลม จำนวน 2 ลูก เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท ให้กับคลินิกอุ่นรักษ์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายที่บ้าน ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามความพร้อมด้านการให้บริการสาธารณสุข รถพยาบาลฉุกเฉิน การบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ 1669 ห้องฉุกเฉิน เพื่อรองรับมาตรการเตรียมความพร้อมรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันปลอดภัย และให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่

 เช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ สวนสุขภาพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณรุ่งโรจน์ ปัญจคุณาธร ผู้บริหารห้างสหไทย จ.นครศรีธรรมราช และคณะ มอบกระเช้าปีใหม่ 2562 แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้บริหารบริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด และครอบครัว ได้บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (26 ธันวาคม 2561)

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะสำรวจเส้นทาง TOSHIBA RUN โดยมี - คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ TOSHIBA THAILAND - คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช - คุณกุลสิริ เกรียงไกร ประธาน YEC จังหวัดนครศรีธรรมราช - คุณเกียรติกร เจริญพาณิช ประธานที่ปรึกษา YEC จังหวัดนครศรีธรรมราช - คุณธนวัฒน์ ลีละพันธ์ ประธานกรรมการ นครดีซี เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม TOSHIBA RUN หารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562

 กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพ ของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th