ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญุตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสวนสุขภาพบ้านม่วง

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เล่าขานตำนานวังเจ้าฟ้า สู่..โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยบุคลากรรุ่นบุกเบิกร่วมสร้างและพัฒนา เพื่อคนรุ่นหลัง..ควรรักษาไว้ มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ พระครูปลัดเกษม เขมจิตโต, คุณสารี เสาวพรรณ, นพ.ยุทธนา-พญ.ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี, นพ.พนม อาชาฤทธิ์ (บก.หนังสือคูพาย) และนางกรรณิการ์ ปลื้มสง และมีการจำหน่ายหนังสืออันทรงคุณค่า "หนังสือคูพาย จากวังเจ้าฟ้า สู่..โรงพยาบาล" ที่บันทึกภาพถ่ายมาเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์โรงพยาบาลอันทรงคุณค่า รายได้เพื่อนำมาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับบ.Sabina จำกัด และ บ.โรบินสัน จำกัด จัดกิจกรรม "สร้างรอยยิ้ม ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม" ในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้โรคมะเร็ง โดยนพ.สราวุธ โรจน์วชิรนนท์ และร่วมกันเย็บเต้านมเทียม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยมี นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ลานหน้าห้องเอกซเรย์

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ทายาท ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้บริจาคเงินจำนวน 521,000 บาท เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ตามเจตนารมณ์ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ด้วยเทอญ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสรื้อถอนอาคารอำนวยการ เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมด้านไอที ระบบ Smart Hospital นำมาใช้บริการประชาชน ลดระยะเวลาบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ แผนกผู้ป่วยนอก 14 ธันวาคม 2560

 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงาน : การยศาสตร์กับคนวัยทำงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการยศาสตร์ รวมถึงสามารถประเมิน ป้องกัน ควบคุมปัญหาการยศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ ครอบครัวกิจวิลูย์ และลูกหลาน นายบุญส่ง - นางชนิดา กิจวิบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นายบุญส่ง -นางชนิดา กิจวิบูลย์ ขออนุโมนาบุญในครั้งนี้ให้ถึงท่านทั้งสองด้วยเทอญ สาธุ

 12 ธันวาคม 2560 ธนาคารธนชาต มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 8 ธัััััันวาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ออกหน่วยร่วมกับ รพ.สต.บ้านช้าง ดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการรักษาพยาบาลประชาชนที่ประสบอุทกภัย มอบยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า พร้อมแจกอาหาร จำนวน 200 ชุด ร่วมกับทีม รพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการ ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.วัดมุขธารา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย และมีอาการซับซ้อน จำนวน 4 ราย

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่าย พร้อมกับยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูง ไม่สามารถออกจากบ้านได้

 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ิี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับรพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันเฝ้าระวังและคอยเสริมแนวกำแพงในค่ำคืนนี้ โดยมี นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th