ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏให้ เจ้าหน้าที่ผู้ป่วย และญาติที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นตัวแทนนำผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์พระธาตุเจดีย์ต่อไป

 เมื่อ 1 มีค.2561วันมาฆบูชาที่ผ่านมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีที่มีมาแต่ยาวนาน และทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนๆหน้า.

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายแพทย์กฤษณะ กาญจนหิรัญ นายแพทย์ชำนาญการ สาขาอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม ในกรณีให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเซีย ในทันทีที่ลูกเรือประกาศขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ และได้รับเกียรติบัตร ยกย่องให้เป็นบุคคลมีจิตสาธารณะ จากนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนผู้เข้าประชุมมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การนำมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล สู่การปฏิบัติ" ทดลองเรียนรู้หน้างานโดยเลือก หอผู้ป่วยหู คอ จมูก เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การนำมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล สู่การปฏิบัติ" เพื่อพัฒนาบุคลากร และระบบบริการให้ทันสมัย สนับสนุนนโยบายชาติ และสอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลที่จะนำสู่ความเป็นเลิศตาม Service Plan ทุกสาขา โดยมี นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก อจ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพจากกองการพยาบาล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่แผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขาอายุรกรรม Sepsis Shock เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ลดปัญหาความล่าช้าในการวินิจฉัย และให้มีการประสานงานเป็นระบบเดียวกัน

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมบุญกันต่อเนื่องกับโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ชักชวนจิตอาสาตัวน้อยๆ ที่วิ่งเล่นในบริเวณวัด พร้อมใจกันกวาดลานวัดทำความสะอาดบริเวณหน้าพระวิหาร เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 วันนี้ 22 กพ.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ชนิดควบคุมแรงดัน 1 เครื่อง และชนิดไม่สอดใส่ท่อพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จากคุณสุพจน์ -คุณจีรพันธ์ อนุพันธ์ พร้อมทั้งครอบครัวและคณะ มูลค่า 780,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและทีมผู้บริหารเยี่ยมสำรวจหน่วยงานจ่ายยา OPD, หอผู้ป่วยอายุกรรม 6

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ อาจารย์ณภัทร เฮ้งศิริ และนักเรียน ม.3/4 รร.เบญจมราชูทิศ ที่มอบเงินบริจาค 12,000 บาท เพื่อสมทบสร้างตึกและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย แพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 ผศ.ดร.อาภา ภัคภัญโญ และคณะจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในห้องประชุมพัศดุ, PCT ออร์โธปิติกส์,ฝ่ายบริหารทั่วไป, ศูนย์คุณภาพ,เวชกรรมสังคม,แผนกผู้ป่วยนอก โดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 เมื่อวันที่ 19 กพ.2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมเยี่ยมสำรวจภายในเพื่อกระตุ้นและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช.

 หลังจากประชุมวิชาการมาทั้งวัน ช่วงเย็นของวันที่ 16กพ.2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหาร ร่วมกับนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ลงสนามแข่งขันฟุตซอลเรียกเหงื่อเปียกโชกไปตามๆกัน ณ สนามฟุตซอล โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

 "จบแล้วจ้า" พิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดี กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นสัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จผ่านการอบรมครบ โดยมี ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) เข้มข้นมาถึงวันนำเสนอโครงการของแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของหลัักสูตร ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี, และนพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 วิพากษ์และให้คำชี้แนะ เติมเต็มทุกโครงการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th