ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 5 มกราคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามสัญญาจ้าง สร้างอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยคุณจรินทร์ ปัญจคุณาธร ห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช บริจาค อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 30 ล้านบาท ร่วมกับ คุณจิมมี่ ชวาลา บริจาคสมทบทุน 10 ล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโดยการฉายแสงอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากร เครื่องมือ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งคะ

 ดีเดย์..รับปีใหม่ ไม่ต้องทำบัตร หรือรอเวชระเบียน เพียงนำบัตรประชาชนมา และรอหน้าห้องตรวจ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการเปิดให้บริการในระบบ Smart Hospital ที่เริ่มโครงการนำร่องที่คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.mnst.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประสัมพันธ์ โทร 075 340-250

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้พรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครรีธรรมราช ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ประสบความสุข สมหวัง ความเจริญ ตลอดไป

 นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 จาก อ.ดร.นพ. ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณจิมมี่ ชวาลา (วันที่ 3 มกราคม 2561)

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณอุ่นจิตต์ เจริญโต (วันที่ 3 มกราคม 2561)

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณวิทยา แก้วภราดัย (วันที่ 3 มกราคม 2561)

 หลังจากพัฒนาวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ทีมจิตอาสาฯ ได้เข้านมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ ขอพรและมอบถังขยะ จำนวน 10 ถัง เพื่อช่วยลดภาระของทางวัด นับเป็นอานิสสงค์แก่ผู้จิตอาสาทำให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สาธุ

 อิ่มบุญกันไปถ้วนหน้ารับศักราชใหม่ 2561 กับโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ลูกหลาน และจิตอาสาตัวน้อยๆ ที่ร่วมกันกวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณหน้าพระวิหาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักความสะอาดและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม วันที่ 29 ธันวาคม 2560

 วันนี้ (29 ธันวาคม 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ สิบเอก วิษณุ มือสันทัด ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ 1 กองร้อยทหารพรานที่ 4912 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ซึ่งบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน 4912 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 49 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช สร้างความปลื้มใจแก่ สิบเอก วิษณุ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

 เช้าวันนี้ (29 มกราคม 2560) นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร ขอพรสวัสดีปีใหม่ 2561 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประชุม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์

 เมื่อเร็วๆ นี้ (26 ธค.60)นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสต้อนรับ พล.ต. สุทัศน์ วาณิชเสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โแรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

 เก็บตกบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ "ครอบครัวมหาราช 2560" โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล และบวงสรวงพระพรหม ยกพระปรางค์พระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th