ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชประธานเปิด โครงการพัฒนาองค์กรสร้างสุข “Happy Money” ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน มีวินัยทางการเงิน จัดทำบัญชีครัวเรือนของตนเองได้ และมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันที่ 2 เมษายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการการประชุม Exit Conference กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 2 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนโครงการจ้างงานช่วงปิดภาคเรียน...สรุปงาน..แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดในการทำงาน หลังจากเริ่มทำงานมาได้ประมาณสองสัปดาห์

 ขอขอบคุณ นางแรม จันทร์มณี บริจาคเตียงผู้ป่วย และ ที่นอนลม ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย คุณโสวัฒน์ วันนา หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (2 เมษายน 2561)

 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่บ้าน โดยร่วมประชุมกับครอบครัว และชุมชน (Family meeting &Community meeting) เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 เข้มข้นอีกวันกับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเงินการคลัง ผู้เข้าประชุมได้ลงมือปฏิบัติการดูข้อมูลและวิเคราะห์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร วันที่ 30 มีนาคม 2561

 ขอแสดงความยินดีกับ"รางวัลชนะเลิศอันดับ1"Photo narrative medicine":Strong Team palliative care รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Hospital & Community Care) ขอขอบพระคุณประธานService Plan นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล หัวหน้าทีม พญ.ดลพร เขียวบรรจง และคณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน Cr.ภาพถ่ายโดยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

 ขอขอบคุณ บริษัทนครดีซี จำกัด บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้มารับบริการได้คลายร้อน โดย นพ.เอกชัย ศิริพานิช หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (30 มีนาคม 2561)

 เช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเงินการคลัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางเงิน ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 28 มีนาคม 2561

 นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิกภาพแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 28 มีนาคม 2561

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.ทรงเกียรติิิิ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและทีมผู้บริหารเยี่ยมสำรวจระบบสารสนเทศ หน่วยงานOPD,ห้องบัตร, รังสีวิทยา,พยาธิวิทยา

 เช้าวันนี้ 28 มีค.61นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลก ภายใต้คำขวัญ "คุณคือผู้นำแห่งการยุติวัณโรคเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค" โดย นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา.

 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในพิธีประกอบด้วย คณะอาจารย์แพทย์ติดช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวให้โอวาทในการเพื่อการเป็นแพทย์ที่ดี รวมทั้งการฟังบรรยายพิเศษจาก นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ แพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2559 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นแพทย์เพื่อชนบทที่ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th