ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารพักคนไข้ 298 เตียง (อาคาร 2) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเป็นอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น ณ ลานชั้น G อาคารพักคนไข้ 298 (อาคาร 2)

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูร โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช

 เช้าวันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความปลอดภัยด้านยากับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมบารมี ซึ่งโครงการดังกล่าว เน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และนำกระบวนการจัดการด้านยาไปปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ทำให้เกิดการจัดการด้านยาที่มีคุณภาพ ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยในการใช้ยามากที่สุด 19 กค.61

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมนำคุณภาพลงเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน,ศัลยกรรมชาย 1,ศัลยกรรมชาย 2,ศัลยกรรมหญิง

 " IC Update 2018 สู่การพัฒนาคุณภาพยุค 4.0 " งานประชุมวิชาการประจำปี สำหรับปีนี้ เริ่มขึ้นเมื่อ 16-17 กค.61 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรดังนี้ อ.สุวัฒน์ ดำนิล , รศ.นพ.สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ , พว.วราภรณ์ เทียนทอง , พว.สุพัตรา อุปนิสากร ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ตลอดงาน.

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมของทีมนำทางคลินิกและทีมนำเฉพาะด้าน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบรรลุตามทิศทางนโยบาย ให้พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ Re-accreditation ครั้งที่ 3 (13 กค.61)

 บ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.รัชนีกร สงนุ้ย พร้อมทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมให้กำลังใจ และช่วยเหลืออาการรบกวนในผู้ป่วยpalliative care ในวาระ last hour ณ หมู่บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

 ขอขอบคุณ คุณสุพจน์ - คุณจีรพันธ์ อนุพันธ์ ครอบครัวญาติและคณะ บริจาคเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด มูลค่า 214,000 บาท ใช้ในกลุ่มงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (Interdepartment Conference) เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการทางแพทย์ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร (วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)

 9 กค.61 หลังการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์แบบเข้มข้นกันแล้ว ช่วงเย็นได้มีฟุตซอลและแชร์บอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 งานนี้ผ่อนคลายและเรียกเหงื่อกันได้เต็มๆ

 เก็บภาพบรรยายกาศการออกกำลังกายตอนเช้าตรู๋ นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐ์สิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์-เขตสุขภาพที่ 11 ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช หลังจากออกกำลังกายมีการทำบุญตักบาตรพระภิกษสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยคณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรม ได้ร้วมกันจัดกิจกรรม โครงการการทำงานเป็นทีมด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปด้วยความเข้าใจและราบรื่น บุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข ก่อเกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ มี อ.ธิติ ติรพัฒน์ จากสถาบันบ้านปัญญาธรรมครูสร้อย จ.ตรัง มาบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กค.61 ณ ห้องยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รับฟังการอภิปรายจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11, ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการนำเสนอผลการอภิปรายข้อเสนอแนะ ของ Service Plan 15 สาขา ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา โดยมีการนำเสนอของ Service Plan แต่ละสาขาในเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียมกันภายในปี 2564


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th