ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

 เช้าวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 (05.30น.)โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ถนนพุทธภูมิ

 17มค.62 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระูกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายคำรณ อุบลกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีทีมทันตแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชและสหวิชาชีพ ร่วมกับ รพสต.ปากพูน รวมถึงอสม.มาให้บริการกันถึงที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอชื่นชมความเป็นผู้ให้ ของอาจารย์ และคณะนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตเพชรจริก ที่ได้เสียสละเวลาว่างฝึกซ้อมดนตรี และทำการแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อนำเงินบริจาคสมทบซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 55,555 บาท ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม วันที่ 17 มกราคม 256

 15 มค.62 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาและหัวหน้างานอายุรกรรม เป็นตัวแทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระธาตุ รุ่นที่ 18 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ Handheld Oximeter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โดยมีนายแพทย์บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 14 มกราคม 2562

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เป็นตัวแทนนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่พักรักษาตัวในรพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 14 มกราคม 2562

 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบกระเช้าแก่ผู้ป่วย วันที่ 14 มกราคม 2562

 วันที่ 11 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมี นพ.สนทรรศน์ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำทีมแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ร่วมกับทีม รพ.สต.วัดมุขธารา และ อสม. - ให้บริการตรวจโรคทั่วไป 84 รายจากการประเมินภาวะสุขภาพจิตหลังประสบวาตภัย พบ มีปัญหาสุขภาพจิตเสี่ยงซึมเศร้า 13 ราย (ติดตามอาการ) - แจกยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 300 ตลับ คลอรีน 50 ราย และ โลชั่นกันยุง 50 ราย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังน้ำลดกับผู้มารับบริการ - หลังจากนั้น ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย - เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดยา จำนวน 3 ราย ณ ศูนย์ประสานงานบ้านคลองขุด ม.6 ต.ปากนคร อ.เมือง

 10 มค.62 นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนาวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกกับโรงพยาบาล จำนวนเงิน 100,000 บ. จากบริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทธนราษฎร์ ทุ่งสง จำกัด (รพ.ธนราษฎร์ทุ่งสง) ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 วันที่ 9 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปากนคร ต.ท่าไร่ ออกหน่วยให้บริการผู้ประสบภัยพายุปาบึก ณ วัดนารีประดิษฐ์ ต.ท่าไร่ อ.เมือง มีผู้รับบริการตรวจทั่วไป 67 ราย ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิต 18 ราย จ่ายยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม และแจกคลอรีน กำจัดลูกน้ำยุงลาย 100 ครัวเรือน

 9 มค.62 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวนเงิน 70,000 บาท จากคุณนพดล แก้วประจุ เพื่อมอบให้กับหน่วยอุ่นรักษ์ของโรงพยาบาล สำหรับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 วันที่ 7 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ทีมแพทย์ จิตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ สสอ.เมือง ลงพื้นที่ให้การตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน ปาบึก มีผู้มารับบริการ 195 ราย แจกยาชุดช่วยผู้ประสบภัย 200 ชุดให้ความรู้และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพหลังน้ำท่วม และให้คำปรึกษาผู้ที่มีภาวะเครียดหลังเหตุภัยพิบัติ ณ ม.1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีฯ

 วันที่ 7 มกราคม 2562 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบะ VDO conference โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้ฝากความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ติดตามความเสียหายของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ทั้งด้านร่างกาย และดูแลจิตใจให้กับประชาชน

 วันที่ 6 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ทีมสสอ. และรพ.สต.บ้านหนองบัว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านวังรัก ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีฯ - ให้การตรวจรักษาจำนวน 68 ราย พบมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังและน้ำกัดเท้า แจกยาชุดน้ำท่วมจำนวน 100 ชุด - ทีมควบคุมโรคได้ให้ความรู้พร้อมแจกแผ่นพับในการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด (ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค ตาแดง ฉี่หนู) และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th