ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงต้อนรับ อาจารย์แพทย์ใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยนายแพทย์ ณรงค์ ชัยวุฒินันท์ ประธานองค์กรแพทย์ ให้การต้อนรับ (15 สิงหาคม 2561)

 องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ (15 สิงหาคม 2561)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์กำลังพลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังส่องกล้อง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรมการแพทย์และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 และส่องกล้องในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอบคุณอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ ทุกความร่วมมือในครั้งนี้

 ขอบคุณแทนชาวเมืองคอนที่ได้รับโอกาสดีๆ ในโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในประชาชนกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ณ รพ.เทศบาลเมืองปากพูน สาขาศาลาบ้านบางปู วันที่ 17 สิงหาคม 2561

 วันนี้ 17สค.61 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทันตบุคลากร เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก และดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ ที่ต้องได้รับการฉายรังสีรักษา ในระบบ Home Health Care ของจังหวัดนครศรีีธรรมราช โดย ทพญ.กิ่งเกศ อักษรวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 14-15 สค.61 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการ NCPR จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสำรวจความชุกของ Exfoliation syndrome ในคนไทย ค้นหาโรคต้อกระจกและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป ในครั้งนี้ลงพื้นที่รับผิดชอบ ณ รพ.สต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมการล้างมือในบุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการ มหาราชนครศรีฯ ร่วมทำความดีด้วยการสร้างวัฒนธรรม "การล้างมือ" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (10 สิงหาคม 2561)

 วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อโพธิ์ยายรถบพิตร ณ บริเวณศาลาหลวงพ่อโพธิ์ยายรถบพิตร

 วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 09.19 น. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวง เทวดา เทพารักษ์ พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ลานหน้าพระโพธิ์ยายรถบพิตร

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดการตรวจเด็กโรคหัวใจ ตามโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจ นอกเวลาราชการ โดย ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และคณะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเด็ก กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการดำเนินโครงการนี้จะนำไปสู่การให้ชีวิตใหม่แก่เด็กโรคหัวใจที่รอรับการรักษา ด้วยการส่งต่อไปเพื่อเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิฯ (9 สิงหาคม 2561)

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิสามัญประจำปี2561 มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมอายุกรรม ชั้น 1 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์กำลังพล ในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ไปให้กำลังใจและขอบคุณทุกความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ (7 สิงหาคม 2561)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th