ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 บ่ายวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 พญ.ดลพร เขึยวบรรจง รองประธาน Service Plan สาขา Palliative Care รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมทีมสหวิชาชีพ ประสานการเยี่ยมให้บริการสุขภาพที่บ้าน กับทีมรพ.สต.บ้านบางกระบือ ต.ท่าไร่ ทีมอสม. ในการดูแลผู้ป่วย End of Life พร้อมทั้งตรวจสุขภาพผู้ป่วย ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ญาติผู้ป่วย ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากคุณรัตนา ปุรณะชัยคีรี จำนวนเงิน 500,000 บาท และทางรพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสด้วย 13 ธค.61

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังนโยบาย และชี้แจงสรุปแนวทางปฏิบัติของทีมนำระบบงานสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (11 ธันวาคม 2561)

 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้เดินรณรงค์ การใช้ป้ายชื่อระบุตัวผู้ปฎิบัติงานขณะปฎิบัติงานงาน และ ก่อนให้บริการผู้ป่วยให้ใช้คำถาม3คำ ภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในกิจกรรมคุณภาพ "รณรงค์ป้ายชื่อ+3คำ" เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบาล

 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณะประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 โดยร่วมมือกันทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล

 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ พุทธศาสนิกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธี จากนั้นเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดรัชสมัยพระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ครอบครัวคุณรุ่งโรจน์ แซ่อึ่ง(ศุภกิตติวงศ์) บริจาคพัดลมให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้กับหอผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นตัวแทน รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( ๔ ธันวาคม 2561 )

 "พระเทพวินยาภรณ์"รองเจ้าคณะภาค16-17-18(ธ)เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ "พระราชปริยัติเวที" เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม ประกอบพิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธและเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยคุณประกอบ มานะจิตต์ ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพักผู้ป่วย298เตียง(อาคาร2) (30 พฤศจิกายน 2561)

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "โรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้รวดเร็ว ตั้งแต่ระดับชุมชน รพช.และรพศ. และทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยขยายหลอดเลือดหัวใจ บริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด สามารถดูแลเครือข่ายแบบครบวงจรลดอัตราการส่งต่อ ลดการรอคอยและการเข้ารักษาซ้ำ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์พล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครุภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ จากตึกอายุกรรม ๖,๗ ไปยังตึก ๒๙๘/๒ ชั้น ๓,๔ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอบคุณทุกความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

 กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพ ของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (05.30น.) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และครั้งนี้ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และครอบครัว ณ ถนนพุทธภูมิ

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ พร้อมทีมสหวิชาชีพ และทีมเครือข่าย ออกเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงในภาวะอุทกภัย ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ

 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะทีมนำด้านคุณภาพ ตรวจติดตามการให้บริการหน้า การจ่ายยาซ้ำงานเภสัชกรรม งานบริการรังสีวิทยา งานวิสัญญีฯ ห้องผ่าตัด และงานอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ re-accreditation

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมนทนาบุญ กับ บุตรหลานคุณพ่อปรีชา- คุณแม่ประจวบ โกไศยกานนท์ บริจาค - Patient Monitor จำนวน 8 เครื่อง - Infusion Pump จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 1,404,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลฯ มีความซาบซึ้งยินดีในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ด้วยบุญกุศล คุณงามความดีนี้ ขอให้บรรดาผู้บริจาคทุกท่านมีความสุขความเจริญ เทอญฯ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th