ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยแพทย์หญิงสุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงาน จัดประชุมการสร้างเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานกับสารเคมีในสถานพยาบาล ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีหลายชนิด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ตระหนัก มีความรู้ และวิธีจัดเก็บที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนกลุ่มใหญ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 11/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560

 วัันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร mini MM in health นครศรีธรรมราช สัญจร

 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข mini MM in health สัญจร นครศรีธรรมราช” โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาผู้นำในทุกระดับ เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานด้านสาธารณสุข วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ลานจอดรถ พื้นถนน สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณรพ. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ณ ห้องรับรอง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงินเพื่อกิจการของโรงพยาบาล ดังรายนามต่อไปนี้ คุณชัยวัฒน์ ธิตินันท์ 10,000 บาท คุณวิทยา แซ่ลิ่ม 10,000 บาท คุณภิเศก คุณอมรรัตน์ สารีกุล 10,000 บาท คุณวิเชียร คุณสุนทรี เอื้อวงศ์ประยูร 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท มอบผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก “ผู้หญิงและเบาหวาน...ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงเบาหวาน เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องอาหาร การใช้ยา การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และทันตสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิต "ร้อยใจทำความดี เพื่อ 100 ปี กัลยาณีศรีธรรมราช" โดยมีคณะอาจารย์ และนักเรียน ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 รพ.สุราษฎร์ธานี

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และประชาชน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล" บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนืองแน่น

 นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคำรณ อุบลกาญจน์เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมชฏา แอท นครศรีธรรมราช เมื่อ 9 พย.60 ที่ผ่านมา

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ - นายเชาว์ นางเพ็ญศรี เลาหอารีดิลก และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท - นางสุมาศ ลีดำรงวัฒนากุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างตึกพิเศษ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

 คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีเมืองนคร ขอเป็นตัวแทนชาวนครศรีธรรมราช มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ผ่าน นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ทางโรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านรังสีรักษาเป็นจำนวนเงิน 155 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้รับบริการที่รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมคุณจิมมี่ ชวาลา ระหว่างการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วคะ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th