รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : "พระเทพวินยาภรณ์"รองเจ้าคณะภาค16-17-18(ธ)เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ "พระราชปริยัติเวที" เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม ประกอบพิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธและเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยคุณประกอบ มานะจิตต์ ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพักผู้ป่วย298เตียง(อาคาร2) (30 พฤศจิกายน 2561)

     
 
"พระเทพวินยาภรณ์"รองเจ้าคณะภาค16-17-18(ธ)เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ "พระราชปริยัติเวที" เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม ประกอบพิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธและเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยคุณประกอบ มานะจิตต์ ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพักผู้ป่วย298เตียง(อาคาร2) (30 พฤศจิกายน 2561)  
SlideShow