รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (05.30น.) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และครั้งนี้ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และครอบครัว ณ ถนนพุทธภูมิ

     
 
เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (05.30น.) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และครั้งนี้ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และครอบครัว ณ ถนนพุทธภูมิ   
SlideShow