รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานนิทรรศการ "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561" โดย น.พ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา (29 ตุลาคม 2561)

     
 
ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานนิทรรศการ "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561" โดย น.พ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา (29 ตุลาคม 2561)  
SlideShow