รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ผู้บริหารและจนท. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีกับ นพ. คำรพ เดชรัตนวิไชย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย (8 ตุลาคม 2561)

     
 
ผู้บริหารและจนท. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีกับ นพ. คำรพ เดชรัตนวิไชย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย (8 ตุลาคม 2561)  
SlideShow