รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม THAI Colostomy Bags จาก ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมงาน ในโครงการ THAI Colostomy Bags ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม “จากคนไทย สู่คนไทย” และให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ป่วยในเรื่องการดูแลทวารเทียม และการใช้ชุดอุปกรณ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง(5ตค.61)

     
 
นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม THAI Colostomy Bags จาก ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมงาน ในโครงการ THAI Colostomy Bags ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม “จากคนไทย สู่คนไทย” และให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ป่วยในเรื่องการดูแลทวารเทียม และการใช้ชุดอุปกรณ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง(5ตค.61)  
SlideShow