รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ (1 ตุลาคม 2561)

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ (1 ตุลาคม 2561)  
SlideShow