รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณสวนสุขภาพ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ we are MOPH รับนโยบายท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณสวนสุขภาพ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ we are MOPH รับนโยบายท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  
SlideShow