รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดและโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (28 กันยายน 2561)

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดและโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (28 กันยายน 2561)   
SlideShow