รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่กรรมการบริหาร รพ.เกษียณอายุราชการ (26 กย.61)

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่กรรมการบริหาร รพ.เกษียณอายุราชการ (26 กย.61)  
SlideShow