รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบพระคุณ คุณจุรี นาคสุวรรณ บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

     
 
ขอขอบพระคุณ คุณจุรี นาคสุวรรณ บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง  
SlideShow