รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเครื่องฟอกไตเทียม จาก หจก. ลิ้ม จี่ เซ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณหน่วยไตเทียม ศูนย์บำบัดทดแทนไต ทาง รพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

     
 
นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเครื่องฟอกไตเทียม จาก หจก. ลิ้ม จี่ เซ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณหน่วยไตเทียม ศูนย์บำบัดทดแทนไต ทาง รพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.  
SlideShow