รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดินวิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรและประชาชน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก งานผู้ป่วยนอก 11กย.61

     
 
วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดินวิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรและประชาชน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก งานผู้ป่วยนอก 11กย.61  
SlideShow