รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เมื่อวันที่ 30-31 ส.ค 61 มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ ACLS Provider course โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมี พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิช่วยชีวิต พร้อมทีมวิทยากร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร ณ อาคารเรียน MEC.1-4 รพ.มหาราชฯ

     
 
เมื่อวันที่ 30-31 ส.ค 61 มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ ACLS Provider course โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมี พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิช่วยชีวิต พร้อมทีมวิทยากร เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร ณ อาคารเรียน MEC.1-4 รพ.มหาราชฯ   
SlideShow