รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 2 กันยายน 2561 หลังจากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว คณะเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และครอบครัว ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความดีปลูกจิตสาธารณะ

     
 
วันที่ 2 กันยายน 2561 หลังจากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว คณะเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และครอบครัว ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความดีปลูกจิตสาธารณะ   
SlideShow