รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อบอุ่นไปกับบรรยากาศต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สู่รั้วโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะอาจารย์ ในพิธีประกอบด้วย การสวมเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาแพทย์ และการให้โอวาทจากคณาจารย์ ก่อนเข้าเรียนชั้นคลินิก ท่ามกลางสายตาชื่นชมยินดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึิกษาชั้นคลินิก

     
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อบอุ่นไปกับบรรยากาศต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สู่รั้วโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะอาจารย์ ในพิธีประกอบด้วย การสวมเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาแพทย์ และการให้โอวาทจากคณาจารย์ ก่อนเข้าเรียนชั้นคลินิก ท่ามกลางสายตาชื่นชมยินดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึิกษาชั้นคลินิก   
SlideShow