รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณ คุณจิมมี่ ชวาลา บริจาคเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิต 100 เครื่อง ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (5 มิถุนายน 2561)

     
 
ขอขอบคุณ คุณจิมมี่ ชวาลา บริจาคเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิต 100 เครื่อง ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (5 มิถุนายน 2561)  
SlideShow