รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณ คุณสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (4 มิถุนายน 2561)

     
 
ขอขอบคุณ คุณสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (4 มิถุนายน 2561)  
SlideShow