รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการเป็นสะพานบุญสร้างคุณงามความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะยามสิ้นสูญ ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้อุทิศอวัยวะและดวงตา ขอให้ผลบุญกุศลนำไปสู่สุคติภพที่ดีด้วยเทอญ

     
 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการเป็นสะพานบุญสร้างคุณงามความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะยามสิ้นสูญ ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้อุทิศอวัยวะและดวงตา ขอให้ผลบุญกุศลนำไปสู่สุคติภพที่ดีด้วยเทอญ  
SlideShow