รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 น.พ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาความสามารถทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ" สู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 น.พ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาความสามารถทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ" สู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow