รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 31 พค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีร่วมรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ บริเวณหน้าห้องเอ็กซเรย์ โดยมีกลุ่มงานต่างๆ มาร่วมกิจกรรม อาทิ เภสัชกรรม , โภชนาการ , เวชกรรมฟื้นฟู ที่ให้ความรู้ในเรื่องยาและอาหารสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

     
 
31 พค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีร่วมรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ บริเวณหน้าห้องเอ็กซเรย์ โดยมีกลุ่มงานต่างๆ มาร่วมกิจกรรม อาทิ เภสัชกรรม , โภชนาการ , เวชกรรมฟื้นฟู ที่ให้ความรู้ในเรื่องยาและอาหารสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป  
SlideShow