รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท จากบริษัทคลอโรฟิลล์ จำกัด ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (30 พฤษภาคม 2561)

     
 
นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท จากบริษัทคลอโรฟิลล์ จำกัด ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (30 พฤษภาคม 2561)   
SlideShow