รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าทางการแพทย์ (Narrative Medicine) เพื่อให้บุคลากรมีแนวคิดผสมผสานด้านมิติจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคียงข้างและเข้าใจผู้ป่วยเสมือนญาติมิตร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

     
 
นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าทางการแพทย์ (Narrative Medicine) เพื่อให้บุคลากรมีแนวคิดผสมผสานด้านมิติจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเคียงข้างและเข้าใจผู้ป่วยเสมือนญาติมิตร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  
SlideShow