รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานการประชุม อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มีการชี้แจงนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานการประชุม อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มีการชี้แจงนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow