รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. กล่าวรายงานถึงการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสนับสนุนนโยบายประชารัฐร่วมพลังสร้างยุวแรงงาน ได้ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. กล่าวรายงานถึงการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสนับสนุนนโยบายประชารัฐร่วมพลังสร้างยุวแรงงาน ได้ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow