รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันนี้ นางกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล ณ บริเวณด้านหน้างานผู้ป่วยนอก เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พค.- 15 พค.61 และมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยวันที่ 12 พค. ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล

     
 
วันนี้ นางกัลยา มณีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล ณ บริเวณด้านหน้างานผู้ป่วยนอก เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พค.- 15 พค.61 และมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยวันที่ 12 พค. ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล  
SlideShow