รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงสมศรี คชเวช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการ "คืนสู่เหย้าทารกน้ำหนักน้อย" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 แพทย์หญิงสมศรี คชเวช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการ "คืนสู่เหย้าทารกน้ำหนักน้อย" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช   
SlideShow