รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณ คุณสัญญา ไชยพาณิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นก จ.นครศรีธรรมราช มอบภาพวาดเพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 11 เมษายน 2561

     
 
ขอขอบคุณ คุณสัญญา ไชยพาณิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นก จ.นครศรีธรรมราช มอบภาพวาดเพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 11 เมษายน 2561  
SlideShow