รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 11 เมษายน 2561 ถือเป็นวันดีที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสงกราน์ มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นการขอขมาแสดงความเคารพและขอพรผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

     
 
วันที่ 11 เมษายน 2561 ถือเป็นวันดีที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสงกราน์ มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ เป็นการขอขมาแสดงความเคารพและขอพรผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
SlideShow