รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เช้าวันที่พุธที่ 11 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช

     
 
เช้าวันที่พุธที่ 11 เมษายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช  
SlideShow