รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : บ่ายวานนี้ 10 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เน้นย้ำการให้บริการที่เหมาะสม ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ณ อาคารเรียน MEC.3 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
บ่ายวานนี้ 10 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เน้นย้ำการให้บริการที่เหมาะสม ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ณ อาคารเรียน MEC.3 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow