รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 11 เมษายน 2561)

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 11 เมษายน 2561)  
SlideShow