รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันนี้ 9 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของพนักงานเปล โดยเน้นการใช้คำพูดที่เหมาะสม การบริการดุจญาติมิตร และการส่งมอบผู้ป่วย ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ให้สมกับเป็นโรงพยาบาลของคนคอนเพื่อคนคอน ณ ห้องประชุมอายุรกรรม 3 ตึกอายุรกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
วันนี้ 9 เมย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการของพนักงานเปล โดยเน้นการใช้คำพูดที่เหมาะสม การบริการดุจญาติมิตร และการส่งมอบผู้ป่วย ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ให้สมกับเป็นโรงพยาบาลของคนคอนเพื่อคนคอน ณ ห้องประชุมอายุรกรรม 3 ตึกอายุรกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow