รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมา วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมา วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow