รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 5 เมษายน 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการระบบการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและการส่งต่อในเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
วันที่ 5 เมษายน 2561 นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการระบบการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและการส่งต่อในเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow